Styrelsen

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA

Styrelse

Ordförande:
Bror Welander

Vice ordförande:
Johan Stjärnebo

Sekreterare:
Magnus Linde

Hamnkapten & varvschef:
Eric Wallgren

Styrelsesuppleant:
Sten Sjöberg

Övriga förtroendevalda

Revisor:
Fredrik Scholander

Revisorssuppleant:
Bo Bethge

Valberedning:
Niclas von Sydow