Styrelsen

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA

Styrelse

Ordförande:
Bror Welander

Vice ordförande:
Johan Stjärnebo

Ledamot:
Magnus Linde

Ledamot:

Andreas Ellhar
Ledamot:
Per Hammarlund

Styrelsesuppleant:
Sten Sjöberg

Övriga förtroendevalda

Revisor:
Eric Wallgren

Revisorssuppleant:
Bo Lydén

Valberedning:
Vakant