Styrelsen

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA

Styrelse

Ordförande:
Bror Welander

Vice ordförande:
Ulrika Karlsson Wallin

Sekreterare:
Elsa Thambert

Hamnkapten:
Eric Wallgren

Varvschef:
Johan Stjärnebo

Styrelsesuppleant:
Sten Sjöberg

Styrelsesuppleant:
Magnus Linde

Övriga förtroendevalda

Revisor:
Fredrik Scholander

Revisorssuppleant:
Emil Pettersson

Valberedning:
Niclas von Sydow