Start

Välkommen till MBS, hemsida !

Margretelunds Båtsällskap

 

 Margretelunds Båtsällskap, MBS, är en ideell och allmännyttig förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet samt att erbjuda bryggplats för de båtägare som är medlemmar i sällskapet och därmed förbundit sig att följa sällskapets stadgar.

MBS är en av sju båtklubbar som är anslutna till Ulvsundavikens Varvsförening,

Ulvsundavikens varvsförening ligger vid Ulvsundavikens södra strand i anslutning till MBS:s bryggor. Båtägare som önskar uppläggning på land ska vända sig direkt till UVF, www.uvf.one för ansökan om vinterplatser.

Besöksadress: Margretelundsvägen 98

16736 Bromma


    Ändrad 2021 - 04 - 22


  ---------------------------------

UVF´s hemsida  www.uvf.one


Önskar Du bryggplats för kommande säsong !

Se under Medlemsinfo & Bryggsektionen !


Båtbottentvätten är öppen för bokning

Nu är båtbottentvätten öppen i UVF:s regi. Bokning av tid görs via UVF på länken: http://uvf.bokamera.se/


Vårhälsning 2021


Båtvänner,

Vi är nu i mitten av april och vi har äntligen fått några dagar med vårrustning av våra båtar i sol och värme.

Några har redan sjösatt medan andra har en del jobb kvar innan det är dags. För att sjösättningen ska gå så smidigt som möjligt så vill jag påminna om att ha förberett båten ordentligt och kom i tid. Om du inte kan sjösätta på den utsatta tiden, kontakta mbsvarv@uvf.one i god tid innan och meddela detta.

Under vintern och våren har vi jobbat med byte av bryggor i hamnen. Det ser nu riktigt bra ut med en rejäl landgång, stabila bryggor och renoverade y-bommar. Det är kvar att dra ut el, vatten och belysning på alla bryggorna. Det finns redan ett elskåp längst in som är inkopplat. Tänk dock på våra regler för inkoppling av el!
Lägg även märke till att platserna har omdisponerats och vi har ändrat numreringen, så du kan ha fått både ny plats och nytt nummer. På länken kan du se kartan över bryggorna och platserna. Är du osäker på vilket nummer din plats har så kan du kolla på fakturan. https://margretelundsbs.se/hamnarbete/

Vi har i dagsläget tre lediga båtplatser. Plats nr. 35: 3,5 meter bred. Plats nr. 33: 3 meter samt plats nr. 2 på landgången: 3 meter. Den sistnämnda platsen är längst in mot land och har begränsat djup. Vet du någon som letar båtplats, tipsa om att maila info@margretelundsbs.se.

Lycka till med din kommande sjösättning så ses vi på sjön!

Bror W, ordförande


MBS förste ordförande inviger flaggan !