Klubbflagga

KLUBBFLAGGA


Båtar vid bryggorna ska vara försedda med MBS:s båtflagga för att hamnkaptenen snabbt ska kunna kontrollera att inga obehöriga använder sällskapets bryggor.


Har du ingen flagga ännu, kontaktar du kassören. Se mailadress under Styrelsen.


För att se kostnaden för flaggan, se Avgifter.