Avgifter

AVGIFTER 2024


Medlemskap: 550 kr/år, ej moms

Köplats: 200 kr/säsong, ej moms

Hamnavgift: 1000 kr/m brygglängd, inkl moms

SUP, kanot eller kajak i ställage: 1250 kr/säsong inkl moms

Klubbflagga till båten: 300 kr inkl moms

Administrativ avgift t.ex. vid sen betalning, återbetalningar m.m.: 250 kr/tillfälle, ej moms


Varvsavgifter: Se UVF:s hemsida.


Bankgiro: 840-7595