Medlemsinfo


MEDLEMSINFO


Det kan tänkas att ert e-postprogram fortfarande placerar våra mail i era skräppostmappar.


KOLLA DÄRFÖR EXTRA NOGA I SKRÄPPOSTMAPPEN OM ER AVI FRÅN MBS HAR HAMNAT DÄR!!!


Ni som har ändrat era mobilnummer, adresser eller e-postadresser måste snarast anmäla detta till vår registeransvarig Sten Sjöberg, sten.sjoberg@comhem.se

...................................................................................................................................................................................................................                                

VÅRHÄLSNING, april 2020


Hej ALLA MBS:are!


Nu börjar solen att värma och vårrustningen har börjat på allvar. Men denna vår är inte alls som andra. 

Vid ett extra UVF årsmöte avslogs MBS:s motion att ombilda UVF till en vanlig båtklubb med direktanslutna båtägare. Det gör att UVF måste arbeta om sina stadgar omgående, så de stämmer överens med dess verksamhet. UVF ska fortsättningsvis vara en förening med ett antal båtklubbar som medlemmar. För närvarande fem, men man planerar för ytterligare båtklubbar. Dessutom har UVF tagit ut medlemsavgifter (500 kr) av båtägarna med vinterplats på land. Vad som kommer att hända med UVF framöver kommer förhoppningsvis lösas på de kommande inplanerade styrelse- och årsmöten senare i vår. Det sista är planerat till 16 juni.

I dessa coronatider har UVF dock bestämt vissa ändringar vad gäller sjösättning och eventuell kvarliggning på varvsplanen. Fullständig information om vad som gäller kan hämtas på UVF:s hemsida, www.uvf.one. Gäller även frågor om mastkran, slipbrygga eller planen som UVF hanterar.

I väntan på att UVF ska anta nya stadgar, så får vi försöka göra det bästa av situationen. Vid vår nya styrelses första möte bestämdes att inte debitera våra landliggare ytterligare en årsavgift. Endast bryggliggarna betalar för närvarande sin årsavgift till MBS, 350 kr. MBS inriktar sig fortsättningsvis på sitt ansvarsområde, d.v.s. hamnområdet. Detta innebär bl.a. att inga nya medlemmar med endast vinterplatser kommer att antas. Nuvarande medlemmar får själva bestämma om man vill vara kvar i MBS eller ansluta sig till någon av systerklubbarna MBK, RBK, UBS, JBK. Eller direktansluta sig till UVF, om sådan möjlighet kommer att ges med de nya stadgarna.

Nya styrelsen kommer att presenteras på vår hemsida, men redan nu vill jag framhålla att vår nya hamnkapten är Eric Wallgren, byggplats 43.

Det  finns inga byggplatser lediga för tillfället, intresserade är välkomna att kontakta Sten Sjöberg för ev. plats och information.

Observera  att MBS:s byggplatser är uthyrda till båtägarna från 15 april till 31 oktober. Ingen förtöjning är alltså tillåten för andra än de som betalat sina bryggavgifter. Obehörig förtöjning vid dessa platser kommer att beivras. Se vidare info i våra ordningsregler.

Hjälp oss att hålla vårt registersystem aktuellt. Eventuella avvikelser ska snarast anmälas till sten.sjoberg@comhem.se för införande i BAS-K.


TROTS ALLT MED CORONA SÅ HOPPAS VI ATT NI FÅR HÄRLIG BÅTSOMMAR OCH ATT VÄDRETS MAKTER ÄR MED OSS! 


  • Marcus Magnét, ordf. MBS