Bryggsektionen

Hej medlemmar med bryggplatser!


Vid en rundvandring på bryggan i helgen konstaterades att de allra flesta båtar saknade märkning och att det var många kablar inkopplade i elcentralen utan att någon var vid båten.


Märkningen av er båt är av två skäl. Dels vill vi kunna veta att det är rätt båtar som ligger vid bryggan och dels är det enkelt att nå ägaren om det skulle vara något som inträffat med en båt.


Vad gäller elen så är det både en fråga om säkerhet och ekonomi. Som det är nu så är det några få medlemmars elförbrukning som betalas av alla på bryggan.


Det kan vara på sin plats med en liten påminnelse om vad som gäller oss som har bryggplatser:


ENLIGT MBS:S ORDNINGSREGLER GÄLLER FÖLJANDE:


  • 6 Punkt 2: Alla båtar ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer och båtsällskap. Båt vid brygga ska dessutom vara försedd med MBS:s båtflagga för att hamnkaptenen snabbt ska kunna kontrollera att inga obehöriga använder sällskapets bryggor.


  • 2 Punkt 5. Om du önskar ladda batteri eller använda elektrisk länspump längre tid än ett dygn, så ska du ha tillstånd från hamnkaptenen och kabeln ska kabeln märkas med namn, mobilnummer samt inkopplingsdatum.


ELKABLAR ANSLUTNA PÅ ANNAT SÄTT KOMMER OMGÅENDE ATT KOPPLAS UR. STYRELSEN FÖR MBS AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA KONSEKVENSER FÖRORSAKADE AV BESKRIVNA URKOPPLINGAR.


Brott mot ovanstående regler kan medföra att bryggplatsen förverkas.


Ordningsreglerna i sin helhet:

http://margretelundsbs.se/medlemsinfo/ordningsregler/index.html


Brott mot ovanstående regler kan medföra att bryggplatsen förverkas.


Eric Wallgren, hamnkapten MBS, tel.nr. 0701 61 38 99Uppskattad städdag vid bryggorna


Söndagen den 10 juni ägnade en stor del av Bryggsektionen några timmar åt att städa och fixa området kring bryggorna. Vädret var på sitt mest strålande humör, vilket smittade av sig på deltagarna. Se bilderna nedan!


Mycket hanns med, bland annat montering av räddningsstege, uppsättning av räddningshake, livbojar, bygge

av två nya picnic-bord och allmän avstädning och röjning av området. Särskillt området i och omkring jollestället städades. Trots idogt arbete finns en del kvar att göra. Vi planerar därför ytterligare en städdag med inriktning på de Gröna bodarna i månadsskiftet augusti/september.

Efter arbetet samlades alla vid ett av de nya borden och avnjöt grillad korv tillsammans.


Ett stort tack för egagemanget och insatsen till Er alla som deltog!


Styrelsen för MBS